Realizace

Rekonstrukce objektů Dopravní fakulty ČVUT v Horské a Konviktské ulici v Praze

Investor: Rekorát ČVUT
květen 2002 - září 2003
Objem: 20,5 mil. Kč